طراحی ویلا عرشا هوم

فلسفه ما در طراحی ویلاهای خصوصی بر این واقعیت است که محیط فرد در زندگی وی تاثیر مستقیمم می گذارد بنابراین طراحی ما برای هر ویلا،منحصر فرد مالک آنجا می باشد.
ادامه مطلب
نما و محوطه ویلا به سبک مدرن به مساحت 650 متر مربع در فشم واقع شده است.نمای این ویلا ترکیب سنگ و چوب و فلز می باشد
ادامه مطلب

درخواست سفارش